Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ροπή δύναμης - Θεώρημα ροπών.

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο που αναπτύσσουμε, αναφέρεται στη θεματική ενότητα Ροπή, από το μάθημα Τεχνική Μηχανική - Αντοχή των Υλικών, το οποίο διδάσκεται σε όλες τις ειδικότητες του Μηχανολογικού τομέα. Με αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια διαφορετική διδασκαλία η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μια τάξη ή και να λειτουργήσει υποστηρικτικά στη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας. 

Στόχος αυτού του σεναρίου είναι να συμβάλλει ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διδασκαλία αυτής της ενότητας.

Θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό προσομοίωσης https://phet.colorado.edu/sims/html/balancing-act/latest/balancing-act_e...

όπου προσομοιώνεται η Ροπή δύναμης.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το εκπαιδευτικό πρόβλημα σχετίζεται με την αδυναμία των μαθητών να κατανοήσουν την τεχνική ορολογία αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι νόμοι των φυσικών επιστημών στην πράξη , ως αποτέλεσμα της έλλειψης σύνδεσης με την καθημερινότητα. Οι μαθητές θα πρέπει να εισαχθούν στην τεχνική ορολογία, να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν μεθόδους επίλυσης θεωρητικών προβλημάτων, οι οποίες όμως εφαρμόζονται και για την επίλυση υπαρκτών, πρακτικών προβλημάτων.

 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγη - Προσανατολισμός
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
30 λεπτά
Φάση 2: Παρουσίαση του θέματος
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
35 λεπτά
Φάση 3: Καθοδηγούμενη πρακτική εξάσκηση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα
15 λεπτά
Φάση 4: Αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Ως προς τη Γνώση: Οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να ορίζουν την έννοια της ροπής δύναμης.
  2. Ως προς τις δεξιότητες: Να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα
  3. Ως προς τις ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Οι μαθητές να είναι ικανοί να υπολογίσουν της ροπή μιας δύναμης.
  4. Ως προς τις ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:Οι μαθητές να συγκρίνουν, να μελετούν και να αιτιολογουν τα αποτελέσματα τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ροπή δύναμης
δύναμη
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ, σύνδεση ίντερνετ, βιντεοπροβολέας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)