Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Θέμα: «Διανύσματα: Έννοιες, Πράξεις, Ανάλυση, Συντεταγμένες»

90 λεπτά

Δραστηριότητα 3: Πράξεις – Ανάλυση Διανύσματος (2)

Φύλλα Εργασίας

Ο μαθητής:

- παρακολουθεί και συμμετέχει με κίνηση στην απόδειξη της γεωμετρικής πρότασης που πρώτος ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς απέδειξε, τον 1ο  π.χ. αιώνα

- μετατοπίζει διανύσματα, αυξομειώνει τα μέτρα τους, τα καθιστά διαδοχικά και δημιουργεί το άθροισμα και τη διαφοράς τους,

- μετατοπίζει διανύσματα, αυξομειώνει τα μέτρα τους, δημιουργεί με παράλληλη μετατόπιση είδωλά τους με κοινή αρχή, εντοπίζει το άθροισμα και τη διαφορά τους, με τον κανόνα του παραλληλογράμμου,

- δημιουργεί το γινόμενο αριθμού επί διάνυσμα, ανακαλύπτει τη σχέση του γινομένου με το αρχικό διάνυσμα, 

- ανακαλύπτει τον τρόπο ανάλυσης διανύσματος σε δύο συνιστώσες, 

Πράξεις Διανυσμάτων, Ανάλυση Διανύσματος

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)