Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Διδάσκοντας Μαθηματικά με Τ.Π.Ε. Θέμα: «Διανύσματα: Έννοιες, Πράξεις, Ανάλυση, Συντεταγμένες»

45 λεπτά

Δραστηριότητα 1: Έννοια διανύσματος

Φύλλα Εργασίας

Ο μαθητής, ακολουθώντας τις οδηγίες του φύλλου εργασίας:

  • παρακολουθεί τις τροχιές δύο κινητών και ερωτάται αν μπορεί να καθορίσει τον τρόπο κίνησης των δύο κινητών μόνο από τις τροχιές τους,  
  • ερωτάται τι επί πλέον χαρακτηριστικό προσδίδουν τα βελάκια στις κινήσεις των δύο κινητών ώστε να καταλήξει στον ορισμό του διανύσματος,
  • παρακολουθεί την κίνηση δύο κινητών που διανύουν διαφορετικές αποστάσεις με την ίδια αφετηρία και το ίδιο τέρμα για να αντιληφθεί ότι ένα διάνυσμα παριστάνει την μετατόπιση ενός αντικειμένου.

Έννοια του Διανύσματος

Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΛΟΤΑΚΗΣ (Εκπαιδευτικός)