Θρησκευτικά (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πίστη...στη διαφορετικότητα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σύγχρονο ελληνικό σχολείο είναι ένα σχολείο πολυπολιτισμικό με έντονο το στοιχείο της θρησκευτικής διαφοροποίησης. Ως εκπαιδευτικοί έχουμε χρέος να καλλιεργήσουμε το πνεύμα, την κριτική σκέψη, την ανεκτικότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Να αναζητήσουμε τις ανθρωπιστικές αξίες που οδηγούν στην αρμονική συμβίωση και την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Το παρόν διδακτικό σενάριο απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της ΣΤ' δημοτικού, καθώς στόχος είναι η εμβάθυνση σε έννοιες όπως η πίστη, η διαφορετικότητα, η αγάπη.

Το σενάριο προτείνεται να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Γ' τριμήνου του σχολικού έτους, παράλληλα με τα κεφάλαια 32 και 33 της ενότητας ΣΤ' του σχολικού βιβλίου των Θρησκευτικών της ΣΤ' τάξης. Ο χρόνος υλοποίησης προβλέπεται να είναι 3 διδακτικές ώρες.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να κατανοήσουν οι μαθητές την αξία της διαλλακτικότητας μέσα από τις ομοιότητες και τις διαφορές των θρησκειών του κόσμου.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Αφόρμηση
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
10 λεπτά
Φάση 2: Ορισμός ομάδων - Αξιοποίηση πρότερης γνώσης
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
55 λεπτά
Φάση 3: Καταγραφή των βασικών αρχών κάθε θρησκείας.
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα υπολογιστών
40 λεπτά
Φάση 4: Παρουσίαση ευρημάτων της κάθε ομάδας
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
20 λεπτά
Φάση 5: Αυτοαξιολόγηση - Ετεροαξιολόγηση (Ρούμπρικες)
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Εξοικείωση με την έννοια της θρηκευτικότητας.
  2. Εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά των 5 πιο διαδεδομένων θρησκειών του κόσμου.
  3. Αναζήτηση ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των 5 θρησκειών.
  4. Κατανόηση της αξίας του σεβασμού στη διαφορετικότητα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Πίστη
θρησκείες
ομοιότητες
διαφορές
σεβασμός
διαφορετικότητα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, πρόσβαση στο διαδίκτυο, προβολέας.
Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)