Χημεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

10 λεπτά

Ιστορική εξέλιξη

Οι μαθητές με τη βοήθεια ενός χρονολογίου, έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν πώς οι επιστήμονες προσπάθησαν να ταξινομήσουν τα χημικά στοιχεία στο πέρασμα του χρόνου. Η εμπέδωση των πληροφοριών αυτών γίνεται με τη βοήθεια ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού στο οποίο θα πρέπει να γίνει η τοποθέτηση των στοιχείων στη σωστή θέση του περιοδικού πίνακα με βάση το κριτήριο της τελικής ταξινόμησής τους. (Επίτευξη στόχου 1 και 2)

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Διευκρίνιση: 
Κάντε κλικ στα βέλη για να παρακολουθήσετε την ιστορική εξέλιξη δημιουργίας του περιοδικού πίνακα (Επίτευξη στόχου 1)
Σχόλιο: 
Με την έννοια ατομικό βάρος θεωρούσαν το κατά πόσο μεγαλύτερη είναι η μάζα ενός ατόμου συγκρινόμενη με τη μάζα 1 ατόμου υδρογόνου (Η).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Διευκρίνιση: 
Τοποθετήστε τα στοιχεία του περιοδικού πίνακα στη σωστή θέση, με βάση το κριτήριο κατάταξής τους. (Επίτευξη στόχου 2)
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΒΛΑΣΣΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)