Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Χάρτης: Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

50 λεπτά

Τα στοιχεία του χάρτη (τίτλος, υπόμνημα, κλίμακα)

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χρησιμοποιούν 3 εφαρμογές για να εξοικειωθούν με τα βασικά στοιχεία ενός χάρτη: τον τίτλο, το υπόμνημα και την κλίμακα.

Σε προηγούμενες δραστηριότητες οι μαθητές έχουν ήδη προσεγγίσει μερικά από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να διαθέτει ένας χάρτης (π.χ. τίτλος και υπόμνημα). Επομένως για τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν απλές εφαρμογές κατανόησης και εμπέδωσης.

Αρχικά οι μαθητές θα ανοίξουν την εφαρμογή "Ο τίτλος του χάρτη" http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2817

Πρόκειται για ένα σταυρόλεξο. Οι μαθητές διαβάζουν την περιγραφή του περιεχομένου ενός χάρτη (ορισμός) και γράφουν τον τίτλο του.

Στη συνέχεια ανοίγουν την εφαρμογή "Υπόμνημα χάρτη" http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3216

Στην οθόνη εμφανίζεται ένας χάρτης χωρίς υπόμνημα. Οι μαθητές πρέπει να σύρουν σύμβολα δίπλα στις αντίστοιχες ονομασίες για να φτιάξουν το υπόμνημα του χάρτη.

Με την τρίτη εφαρμογή οι μαθητές μαθαίνουν να υπολογίζουν αποστάσεις με τη βοήθεια της κλίμακας του χάρτη. Για το σκοπό αυτό αξιοποιείται η εφαρμογή "Χάρτης - Κλίμακα" http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3278

Οι μαθητές ανοίγουν το φύλλο εργασίας και ακολουθούν τις οδηγίες. Με τη βοήθεια ενός χάρακα και μιας αριθμομηχανής, που διαθέτει η εφαρμογή, υπολογίζουν τις αποστάσεις σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας. Στην εφαρμογή περιέχονται και βοηθητικές οθόνες με τον ορισμό του όρου "κλίμακα" και μια σύντομη περιγραφή για το "πώς θα υπολογίσουμε την πραγματική απόσταση".

Ο τίτλος του χάρτη

Υπόμνημα χάρτη

Χάρτης - Κλίμακα

Δημιουργός Σεναρίου: Αγλαΐα Πάγκα (Εκπαιδευτικός)