Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Χάρτης: Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

60 λεπτά

Χάρτης: Η απεικόνιση ενός τόπου

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χρησιμοποιούν την εφαρμογή "Απεικόνιση ενός τόπου".

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8929

Η εφαρμογή παρουσιάζει μια περιοχή του κέντρου της Αθήνας σε δορυφορική φωτογραφία στην οποία είναι σημειωμένα με πράσινες καρφίδες κάποια σημεία ενδιαφέροντος. Κάνοντας κλικ στις καρφίδες εμφανίζεται μια φωτογραφία των σημείων αυτών.

Στην συνέχεια καλούνται να μετατρέψουν την προβολή τριών διαστάσεων σε απεικόνιση της ίδιας περιοχής σε δύο διαστάσεις. Τέλος καλούνται να σύρουν το μεταβολέα ώστε να εμφανιστεί ο χάρτης της περιοχής με τις συμβολικές του αναπαραστάσεις.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα να πλοηγηθούν στο Google Maps για να εντοπίσουν τον τόπο κατοικίας τους.

Κάθε φορά καταγράφουν σε φύλλο εργασίας/οδηγιών τις παρατηρήσεις τους.

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να περάσουν διαδοχικά οι μαθητές από τη δορυφορική φωτογραφία, στην κάτοψη μιας περιοχής (πώς φαίνεται από πάνω) και τελικά στη συμβολική αναπαράσταση της περιοχής (χάρτης), ώστε να διασπιστώσουν πως χάρτης είναι η απεικόνιση ενός τόπου όπως τον βλέπουμε από πάνω (κάτοψη) και πως οι διάφορες πληροφορίες του χάρτη παρουσιάζονται με σύμβολα, χρώματα κλπ.

Η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με φύλλο εργασίας στο οποίο οι μαθητές αφού εντοπίσουν την περιοχή όπου ζουν, παίρνουν στιγμιότυπο του χάρτη το οποίο προβάλουν σε λευκό πίνακα και στη συνέχεια με χρωματιστούς μαρκαδόρους σχεδιάζουν τους δρόμους, τη βλάστηση και τοποθετούν σύμβολα στα σημεία ενδιαφέροντος.

Με την δραστηριότητα αυτή οι μαθητές σχεδιάζουν το δικό τους χάρτη.

Απεικόνιση ενός τόπου

Δημιουργός Σεναρίου: Αγλαΐα Πάγκα (Εκπαιδευτικός)