Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ECOSYSTEM ECHOES

25 λεπτά

Create a poster.

Οι  μαθητές σε ζεύγη συνδέονται με την ιστοσελίδα Glogster και εκεί ( αφού δημιουργηθεί δωρεάν λογαριασμός χρήστη με την βοήθεια των εκπαιδευτικών) δημιουργούν μια αφίσα με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Επινοούν τον δικό τους τίτλο ή και κάποιο λογότυπο, καταγράφουν σε πλαίσια κειμένου το πρόβλημα, τις αιτίες του και προτείνουν τρόπους και δράσεις αντιμετώπισης (σύμφωνα με τα φύλλα εργασίας από την 2η, 3η και 4η φάση του σεναρίου). 'Εχουν την δυνατότητα να επιλέξουν ταπετσαρία, εικόνες και σχέδια για να διακοσμήσουν την αφίσα τους.

Environmental Posters

Διευκρίνιση: 
Use the site and its tools to create an environmental poster.
Δημιουργός Σεναρίου: Μελανία Μιχαλίτση (Εκπαιδευτικός)