Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ECOSYSTEM ECHOES

30 λεπτά

Action Now: Suggest possible solutions.

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές παρακολουθούν ένα διαδραστικό video στο οποίο τα ζώα με το δικό τους παράδειγμα προτείνουν λύσεις για την προστασία του πλανήτη.Κατα τη διάρκεια του video προβάλλεται quiz ερωτήσεων όπου οι μαθητές διαλέγουν τη σωστή απάντηση. Στην επόμενη δραστηριότητα συμπληρώνουν τις προτάσεις που υποδεικνύουν επιπλέον πρακτικές λύσεις σε διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα και έπειτα σε ζεύγη καταγράφουν στο φύλλο εργασίας δράσεις για την επίλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος που ταλαιπωρεί την περιοχή τους.  

Animal Planet : Animals Save the planet!

Διευκρίνιση: 
Watch the video and tick the right answer.
Σχόλιο: 
Πηγή video : https://www.youtube.com/watch?v=edXs5jS54BU

Choose the best solution for each environmental issue.

Διευκρίνιση: 
Complete the sentences with the right word.
Σχόλιο: 
*Glossary* planting expedition =εκστρατεία δεντροφύτευσης, public transport =μέσα μαζικής μεταφοράς, natural habitat =φυσικό περιβάλλον , punish =τιμωρώ , package =συσκευασία
Δημιουργός Σεναρίου: Μελανία Μιχαλίτση (Εκπαιδευτικός)