Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ECOSYSTEM ECHOES

15 λεπτά

Why? Match the causes with the problems.

Φύλλα Εργασίας

Μέσω μιας δραστηριότητας αντιστοίχισης εντοπίζονται οι αιτίες που προκαλούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Εν συνεχεία οι μαθητές σε ζεύγη προσδιορίζουν και καταγράφουν σε φύλλο εργασίας την αιτία του περιβαλλοντικού ζητήματος που απασχολεί την περιοχή τους.

Why do we destroy the earth?

Σχόλιο: 
*Glossary* greenhouse = το φαινόμενο του θερμοκηπίου, animal species = είδη ζώων
Δημιουργός Σεναρίου: Μελανία Μιχαλίτση (Εκπαιδευτικός)