Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ECOSYSTEM ECHOES

15 λεπτά

Environmental Problems

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν μερικά από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη μας μέσω μιας δραστηριότητας αντιστοίχισης και εν συνεχεία να προσδιορίσουν ποιο ή ποια από αυτά ταλαιπωρεί την περιοχή τους (γειτονιά / πόλη / χωριό / νησί) και να τα καταγράψουν στο επισυναπτόμενο φύλλο εργασίας. 

Environmental Problems

Διευκρίνιση: 
Match the phrases with the right pictures.
Σχόλιο: 
Πηγή Εικόνων : "Sewage Drainage System" image courtesy of Arthur84 at FreeDigitalPhotos.Net "Power Station" image courtesy of njaj at FreeDigitalPhotos.Net "Endangered Species" and "littering in Stockholm" by flickr.com "Wildfire in California" and "Nashville Flood" by en.wikipedia.com "Cutting down Trees" by Rvannatta at en.wikipedia.com "Automobile exhaust" uploaded by Jensbn - commons wiki at en.wikipedia.org "Drought" at pixabay
Δημιουργός Σεναρίου: Μελανία Μιχαλίτση (Εκπαιδευτικός)