Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ECOSYSTEM ECHOES

5 λεπτά

Vocabulary Review.

Επανάληψη και εμπέδωση κεντρικών περιβαλλοντικών εννοιών.

Vocabulary Review

Διευκρίνιση: 
Match the phrases with the right pictures.
Σχόλιο: 
Πηγή εικόνων: "Garbage Heap on White" Image Courtesy of Dan at FreeDigitalPhotos.Net "Recycle Arrow " Image Courtesy of Digitalart at FreeDigitalPhotos.Net "Solar and Wind Turbine" Image Courtesy of Anusorn P nachol at FreeDigital. Net "Recycling Bins " at www.flickr.com "Planting Trees" at www. flickr.com "Compost" pixabay images
Δημιουργός Σεναρίου: Μελανία Μιχαλίτση (Εκπαιδευτικός)