Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ολυμπιακοί Αγώνες:ένας πανελλήνιος- παγκόσμιος δεσμός

30 λεπτά

Δημιουργία τελικού ψηφιακού προϊόντος

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν το τελικό ψηφιακό προϊόν σε μορφή προγράμματος παρουσίασης( ppt ). Αναλυτικότερα, εντάσσουν στο πρόγραμμα παρουσίασης της επιλογής τους τα συμπεράσματα από το υλικό που συγκέντρωσαν και κατέγραψαν στα φύλλα εργασίας της προηγούμενης φάσης, ενώ παροτρύνονται να συμπεριλάβουν κατάλληλες εικόνες και μουσική από το διαδίκτυο. Οι ομάδες ενημερώνονται ότι θα κάνουν παρουσίαση των εργασιών τους στην ολομέλεια της τάξης και ότι η παρουσίαση που ετοιμάζουν θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο του σχολείου.

Εναλλακτικά, το  ppt μπορεί να προβληθεί  σε αθλητική εκδήλωση που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς στο σχολείο τους (ενόψει των ολυμπιακών Αγώνων του 2016) σε συνεργασία με τον καθηγητή της Φυσικης Αγωγής.  

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΥΡΤΗ (Εκπαιδευτικός)