Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ολυμπιακοί Αγώνες:ένας πανελλήνιος- παγκόσμιος δεσμός

15 λεπτά

Εισαγωγή στο σενάριο

Στη φάση αυτή γίνεται αφόρμηση των μαθητών στο σενάριο με την προβολή δύο διαδραστικών βίντεο. Στο πρώτο γίνεται μια συνοπτική αναφορά στους ολυμπιακούς αγώνες της αρχαιότητας και στο δεύτερο σ' αυτούς της σύγχρονης εποχής, με στόχο να έρθουν οι μαθητές σε μια πρώτη επαφή με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας και της σύγχρονης εποχής.Κατά τη διάρκεια προβολής τους οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις που εμφανίζονται διαδραστικά.  

οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαία Ελλάδα

σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΟΥΡΤΗ (Εκπαιδευτικός)