Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Animation στο Scratch

35 λεπτά

Ζωγραφίζοντας και δικές μας εικόνες

Φύλλα Εργασίας

Στη 4η φάση , οι μαθητές προσέρχονται στο εργαστήριο πληροφορικής και κάθονται 1-2 παιδιά σε κάθε υπολογιστή. Τους παραδίδουμε το Φύλλο Εργασίας 3 και τους προτρέπουμε να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες.

Οι μαθητές παρακολουθούν διαδραστικά βίντεο που δείχνουν τη χρήση της Ζωγραφικής του Scratch στη δημιουργία νέων ενδυμασιών κάνοντας βασικές ενέργειες επεξεργασίας εικόνας.

Διδακτικοί Στόχοι:

- Οι μαθητές προσδιορίζουν τα βήματα δημιουργίας μιας νέας εικόνας

- Οι μαθητές μαθαίνουν να αντιγράφουν και να περιστρέφουν εικόνες

- Οι μαθητές κατανοούν την αναστροφή εικόνας

- Οι μαθητές αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα ύπαρξης πολλών εικόνων σε ένα animation

Αντιγραφή, περιστροφή και αναστροφή εικόνας

Κι άλλες περιστροφές!

Επεξεργασία εικόνας

Δημιουργός Σεναρίου: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)