Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μαθαίνοντας τα μέρη του Υπολογιστή

15 λεπτά

Διασύνδεση μερών που επικοινωνούν με την Κ.Μ.

Στην 1η δραστηριότητα, οι μαθητές εξοικειώνονται πως η Κεντρική Μονάδα συνδέεται με άλλες συσκευές.

Στην 2η δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να συνδέσουν μέρη που επικοινωνούν με την Κεντρική Μονάδα. Εδώ αναπτύσσεται η ομαδικότητα και η συνεργασία μέσα στα πλαίσια της ομάδας αλλά υπάρχει και αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων.

Το υλικό μέρος ενός υπολογιστικού συστήματος

Μεταφέρετε την Κεντρική Μονάδα που βλέπετε στο κέντρο της εικόνας στις συσκευές που συνδέονται μόνο με αυτή

Διευκρίνιση: 
Κατά την ολοκλήρωση της μεταφοράς θα εμφανίζεται ο τίτλος "Κεντρική Μοναδα" σε κάθε συσκευή που συνδέεται με αυτή
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΣ (Εκπαιδευτικός)