Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Θερμοκρασία - άνεμοι - βροχές - κλίμα

5 λεπτά

Εισαγωγή στο μάθημα - Γνωριμία με το λογισμικό

Αναφέρουμε στους μαθητές το περιεχόμενο του μαθήματος. Στη συνέχεια, εάν δεν έχουμε ξαναχρησιμοποιήσει με τους μαθητές το λογισμικό, κάνουμε μια σύντομη περιγραφή του και τους δείχνουμε τα βήματα που θα ακολουθήσουν ώσπου να φτάσουν στην εικόνα του λογισμικού, από την οποία θα ξεκινήσουν τις δραστηριότητες τους.

Εικόνα λογισμικού

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τη θεματική ενότητα που θέλετε.
Σχόλιο: 
Στο φύλλο εργασίας, που δίνεται στους οι μαθητές, περιγράφονται τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)