Γεωγραφία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Θερμοκρασία - άνεμοι - βροχές - κλίμα

15 λεπτά

Επανάληψη - Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Η φάση αυτή περιλαμβάνει δραστηριότητες - ερωτήσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της δικτυακής πλατφόρμας <<Αίσωπος>>.

Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων γίνεται μια ανατροφοδότηση των εννοιών, των γνωστικών αντικειμένων τα οποία περιλάμβανε η κυρίως διδασκαλία, στις δύο προηγούμενες φάσεις του σεναρίου. 

Γίνεται αξιολόγηση των μαθητών, μέσω της συμμετοχής τους στη μαθησιακή διαδικασία, του ενδιαφέροντος που δείχνουν, της συνεργασίας με τους συμμαθητές τους και από την ορθότητα των απαντήσεων τους.

Επίσης αξιολογείται και το σενάριο, ως προς την παρακίνηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και της δημιουργίας συνθηκών ενεργούς μάθησης και αυτενέργειας των μαθητών, ως προς την ανάπτυξη συνεργατικότητας και ως προς την επίτευξη των διδακτικών - γνωστικών στόχων που θέσαμε κατά τη δημιουργία του διδακτικού σεναρίου.

Στους μαθητές μοιράζεται στην αρχή φύλλο εργασίας, που περιέχει τις ερωτήσεις που προβάλλονται στον πίνακα, μέσω της δικτυακής πλατφόρμας <<Αίσωπος>>. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1η Δραστηριότητα - Κατανομή βροχοπτώσεων                                     (3 λεπτά)

Δείχνουμε στους μαθητές χάρτη βροχοπτώσεων Ελλάδας. Τους ρωτάμε αρχικά τι δείχνουν τα διαφορετικά χρώματα και στη συνέχεια πού έχουμε περισσότερες βροχοπτώσεις (μεγαλύτερα ύψη βροχής). Στη συνέχεια (αφού απαντήσουν) τους ζητάμε να εξηγήσουν την εμφάνιση περισσότερων βροχοπτόσεων στη Δυτική Ελλάδα. Εδώ θέλουμε να αναφερθούν στην επίδραση της οροσειράς της Πίνδου.

Η εικόνα του κλιματικού χάρτη Ελλάδας προέρχεται από σχολικό βιβλίο και τη βρισκουμε στην ιστοσελίδα http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/382/2534,9796/images/20_2.jp

  • Υποστήριξη 1ου διδακτικού στόχου 

2η Δραστηριότητα (1η Ερώτηση) - Θερμοκρασιακές Ζώνες                    (3 λεπτά)

Δείχνουμε τον παγκόσμιο χάρτη θερμοκρασιών και την κατανομή των θερμοκρασιών στη γήινη επιφάνεια, κάποιο μήνα του χρόνου. Ρωτάμε τους μαθητές να εξηγήσουν γιατί οι γραμμές που χωρίζουν τις ζώνες διαφορετικών θερμοκρασιών δεν είναι παράλληλες ευθείες. Περιμένουμε να απαντήσουν, ότι η θερμοκρασία ενός τόπου επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες.

  • Υποστήριξη 3ου διδακτικού στόχου

2η Δραστηριότητα (2η Ερώτηση) - Θερμοκρασία                                    (3 λεπτά)

Αυτή η ερώτηση είναι συνέχεια της προηγούμενης. Αναφέρεται στους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμοκρασία ενός τόπου και ζητάει από τους μαθητές να συμπληρώσουν με τις κατάλληλες λέξεις τα κενά μιας πρότασης. Περιμένουμε λίγο χρόνο, για να συμπληρώσουν οι μαθητές τις απαντήσεις τους στο φύλλο εργασίας που τους έχει δοθεί. Μετά, για κάθε λέξη, ρωτάμε διαφορετικό μαθητή να μας απαντήσει. Γράφουμε τις απαντήσεις που δόθηκαν στον υπολογιστή και πατάμε ''έλεγχο απαντήσεων''. Εάν κάποια ή κάποιες λέξεις δεν είναι σωστές δίνουμε τη δυνατότητα σε άλλο μαθητή να δώσει τη δική του απάντηση και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία.

  • Υποστήριξη 3ου διδακτικού στόχου

3η Δραστηριότητα (1η και 2η Ερώτηση) - Χαρακτηριστικά κλιματικών τύπων     (3 λεπτά)

Προβάλουμε στον πίνακα ένα παγκόσμιο κλιματικό χάρτη. Αρχικά έχουμε δύο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, με μία σωστή απάντηση στη κάθε μία. Πάλι αφήνουμε λίγο χρόνο να απαντήσουν οι μαθητές στο φύλλο εργασίας και στη συνέχεια ρωτάμε κάποιον μαθητή. Φροντίζουμε να ρωτάμε και μαθητές οι οποίοι δεν σηκώνουν το χέρι, έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε περισσότερους μαθητές. Στη συνέχεια, μέσω της πλατφόρμας, ελέγχουμε την ορθότητα των απανήσεων. Εάν είναι λάνθασμένες επαναλαμβάνουμε.

  • Υποστήριξη 4ου διδακτικού στόχου

3η Δραστηριότητα (3η Ερώτηση) - Κατανομή κλιματικών τύπων           (3 λεπτά)

Στον χάρτη με τους κλιματικούς τύπους, που προβάλαμε στην αρχή της δραστηριότητας, έχουμε βάλει αριθμούς σε κάποιες περιοχές. Ζητάμε σε αυτή την ερώτηση να αντιστοιχήσουν τους αριθμούς αυτούς (περιοχές) με τους κλιματικούς τύπους που επικρατούν. Γράφουν πρώτα στο φύλλο εργασίας και μετά ελέγχουμε τις απάντήσεις μέσω του υπολογιστή.

  • Υποστήριξη 4ου διδακτικού στόχου

 

 

 

Δραστηριότητα 1η: Κατανομή βροχοπτώσεων

Σχόλιο: 
Ρωτάμε τους μαθητές και εάν δεν θυμούνται εξηγούμε γρήγορα τα σύμβολα του υπομνήματος του χάρτη.

Δραστηριότητα 1η: Κατανομή βροχοπτώσεων

Δραστηριότητα 2η - Ερώτηση 1η: Θερμοκρασιακές ζώνες

Δραστηριότητα 2η - Ερώτηση 1η: Θερμοκρασιακές ζώνες

Σχόλιο: 
Στη συνέχεια ακολουθεί ερώτηση που ζητάει να αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν την θερμοκρασία.

Δραστηριότητα 2η - Ερώτηση 2η: Θερμοκρασία

Δραστηριότητα 3η - Ερώτηση 1η: Χαρακτηριστικά κλιματικών τύπων

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Δραστηριότητα 3η - Ερώτηση 2η: Χαρακτηριστικά κλιματικών τύπων

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση

Δραστηριότητα 3η - Ερώτηση 3η: Κατανομή κλιματικών τύπων

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)