Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Σε κάθε διακριτή φάση του σεναρίου οι μαθητές ασκούνται αρχικά πάνω σε έτοιμο ψηφιακό υλικό (στην πλειοψηφία του προερχόμενο από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού) και στη συνέχεια ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν στο διαδίκτυο σχετικές πληροφορίες και να τις αξιολογήσουν παράγοντας δικά τους πολυτροπικά κείμενα (εργαζόμενοι εναλλακτικά εντός ή και εκτός σχολείου). Θεμελιώδης διδακτικός στόχος είναι η κατανόηση της σχέσης μεταξύ των αντίξοων συνθηκών που γέννησε η περίοδος της Κατοχής και του φαινομένου της ελληνικής Αντίστασης.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές καλούνται να γνωρίσουν τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που διαμόρφωσε η τριπλή ξενική κατοχή στην Ελλάδα κατά το διάστημα 1941-1944.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Αφόρμηση
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη ή εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 2: Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δοκιμασίες στην Κατοχή;
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 3: Είστε για μια αξονική τομογραφία της Αντίστασης;
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 4: Πόσο καλοί ερευνητές υπήρξαμε;
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Ευαισθητοποίηση απέναντι στα πλέον ακανθώδη προβλήματα του ελληνικού λαού κατά την Κατοχή.
  2. Διερεύνηση των πτυχών του φαινομένου της ελληνικής Αντίστασης.
  3. Κριτική προσέγγιση γραπτών ή πολυτροπικών πηγών της εποχής.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
κατοχή
αντίσταση
πείνα
εκτελέσεις
άμαχοι
Γερμανοί
ολοκαυτώματα
γυναίκες
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο πληροφορικής, υπολογιστές, σταθερή πρόσβαση στο διαδίκτυο, ανακλαστικός προβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ (Εκπαιδευτικός)