Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

45 λεπτά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Φύλλα Εργασίας

Αρχικά γίνεται αξιολόγηση των μαθητών στα βασικά σημεία του σεναρίου μέσα από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών. Στη συνέχεια οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και, ανάλογα τα ενδιαφέροντά τους, επιλέγουν είτε να εκπονήσουν μια μικρή έρευνα με ερωτηματολόγιο με θέμα το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης στο σχολείο τους (φύλλο 1) είτε να συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι ρόλων με θέμα τις καθημερινές συγκρούσεις των ατομικών δικαωμάτων (φύλλο 2).

1η ερώτηση πολλαπλής επιλογής

2η ερώτηση πολλαπλής επιλογής

Διευκρίνιση: 
Μία μόνο απάντηση είναι η σωστή

Βασικές έννοιες των ατομικών δικαιωμάτων

Διευκρίνιση: 
ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)