Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

45 λεπτά

ΒΑΣΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Φύλλα Εργασίας

Α. Στη φάση αυτή οι μαθητές πλοηγούνται στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων, εντοπίζουν από το δεύτερο μέρος του Συντάγματος του 1975/2008 τα άρθρα εκείνα που αφορούν τα παρακάτω βασικά ατομικά δικαιώματα  και τα συζητούν στην ολομέλεια της τάξης.

  • Iσότητα
  • Το δικαίωμα όλων στην ζωή, στην τιμή και στην ελευθερία
  • Προσωπική Ελευθερία & Προσωπική Ασφάλεια
  • Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας και συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας
  • Προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας
  • Άσυλο Κατοικίας
  • Αναφορά στις Αρχές και αντίστοιχη υποχρέωση του Κράτους να απαντά στις αναφορές αυτές
  • Θρησκευτική ελευθερία
  • Ελευθερία της γνώμης και του τύπου
  • Ελευθερία της τέχνης, της επιστήμης, της έρευνας και της διδασκαλίας

Ειδικότερα οι μαθητές καλούνται να μελετήσουν τα άρθρα 14 και 15 του Συντάγματος που αφορούν την ελευθερία έκφρασης και τύπου και στη συνέχεια να αναγνωρίσουν τους περιορισμούς που προβλέπονται στην άσκηση αυτού του δικαιώματος (π.χ. πότε επιτρέπεται η κατάσχεση εντύπων) και να συζητήσουν πότε και γιατί η ραδιοφωνία και η τηλεόραση υπάγονται στον άμεσο έλεγχο του Κράτους και της ανεξάρτητης αρχής του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Β. Στη συνέχεια οι μαθητές ενθαρρύνονται να συσχετίσουν το δικαίωμα της ελεθερίας έκφρασης με τη μορφή της κοινωνίας και του πολιτεύματος, διαπιστώνοντας τη σημαντικότητά του στις σύγχρονες δημοκρατικές πολυπολιτισμικές κοινωνίες ώστε να εκφράζονται όλες οι γνώμες και να ελέγχεται η πολιτική εξουσία. Κατόπιν, οι μαθητές ενημερώνονται και προβληματίζονται για πραγματικά περιστατικά παραβιάσεων του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης, παλαιότερα αλλά και σύγχρονα, εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς παρακολουθούν ένα διαδραστικό βίντεο από την περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών και εργάζονται ομαδικά στη βάση φύλλων εργασίας (που αφορούν το Charlie Hebdo/ φύλλο 1, παγκόσμιες δολοφονίες δημοσιογράφων/ φύλλο 2, την Τουρκία/ φύλλο3).

Γ. Εφαρμόζοντας τη θεωρία στην πράξη, οι μαθητές κρίνουν πότε ασκείται σωστά και ποτε όχι η ελευθερία του λόγου σε διάφορα υποθετικά παραδείγματα που περιγράφουν οι σχετικές κάρτες διαλόγου. Επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να συντάξουν ανά ομάδες το δικό τους καταστατικό χάρτη δικαιωμάτων έκφρασης στο χώρο του σχολείου (φύλλο 4) αλλά και να σχολιάσουν το τραγούδι "Another Brick in the Wall" για τον έλεγχο της σκέψης στην εκπαίδευση (φύλλο 5).

 

Τα ατομικά δικαιώματα στο Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975/2008

Διευκρίνιση: 
Εντοπίστε από το δεύτερο μέρος του Συντάγματος τα άρθρα εκείνα που αφορούν τα ατομικά δικαιώματα και συζητήστε τα στην ολομέλεια της τάξης.
Σχόλιο: 
Η ιστοσελίδα είναι της Βουλής των Ελλήνων

Δραστηριότητα: Σχέση δικαιωμάτων και πολιτευμάτων

Ρεπορτάζ της Ολλανδικής τηλεόρασης σε περαστικούς κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των Συνταγματαρχών

Ελευθερία έκφρασης και τύπου: σωστά και λάθος παραδείγματα

Διευκρίνιση: 
Να απαντήσετε με ένα ΝΑΙ ή με ένα ΟΧΙ
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)