Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

10 λεπτά

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Στόχος της φάσης αυτής είναι να εξοικειώσει τους μαθητές με τους βασικούς ιστορικούς σταθμούς στην εξέλιξη των δικαιωμάτων του ατόμου και τις προσπάθειες που έγιναν για την νομική κατοχύρωση και προστασία τους σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, τόσο από οργανισμούς όσο και από μεμονωμένα άτομα - αγωνιστές καταδεικνύοντας τη σημαντικότητα και την οικουμενικότητά των δικαιωμάτών.

Το χρονολόγιο που ακολουθεί αναφέρεται διαδοχικά στο Μέγα Χάρτη των δικαιωμάτων του ανθρώπου (Magna Carta, 1215) στη  Διακήρυξη της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας του 1776, στη Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη του 1789, στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948) και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση (1950) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Επίσης μέσα από ένα παιχνίδι μνήμης οι μαθητές ενημερώνονται για το ρόλο κάποιων σημαντικών ατόμων (όπως της Καλλιρόη Παρέν- Σιγανού) και οργανισμών (όπως του Συνηγόρου του παιδιού) στην προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων.

Χρονολόγιο ατομικών δικαιωμάτων

Ποιοι προστατεύουν τα ατομικά δικαιώματα: Παιχνίδι μνήμης

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ ΑΚΡΙΒΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (Συντονιστής)