Βιωματικές Δράσεις - ΣΔΕ - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Πρώτες Βοήθειες

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το ψηφιακό σενάριο θα περιέχει οπτικοακουστικό υλικό, ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθοους, παιγνίδι μνήμης, διαδραστικές εικόνες και βίντεο ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν και να εφαρμόζουν τις βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών

Καθώς τα ατυχήματα ποικίλουν από τα πιο απλά μέχρι πολύπλοκα και επικίνδυνα έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν τα πιο συνηθισμένα στους εφήβους και – το πιο σημαντικό – να είναι δυνατόν ένα παιδί εφηβικής ηλικίας να εφαρμόσει τις πρώτες βοήθειες.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές βρίσκονται στην εφηβική ηλικία χαρακτηριστικά της οποίας είναι η ενασχόληση με παιγνίδια και αθλήματα, η έντονη κινητικότητα, η άγνοια και η υποτίμηση των κινδύνων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεση τους σε ατυχήματα από απλά έως πολύ σοβαρά.    

Πιστεύουμε ότι μερικές απλές γνώσεις πρώτων βοηθειών μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να αντιμεπτωίσουν επικίνδυνες και δύσκολες καταστάσεις.

Το σχολείο δεν παρέχει στους μαθητές τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για το θέμα παρά μόνο αποσπασματικά όπως για παράδειγμα σε προγράμματα Αγωγής Υγείας. Στο παρόν ψηφιακό σενάριο στόχος είναι οι μαθητές να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ανταπεξέρχονται κατάλληλα και με αυτοπεποίθηση σε μια δύσκολη κατάσταση για τον εαυτό τους ή τους συμμαθητές τους, μέχρι την παροχή εξειδικευμένης ιατρικής βοήθειας.  

Παράλληλα θα αποκτήσουν κατάλληλες στάσεις και συμπεριφορές για να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις και να αποφεύγουν δυσάρεστες καταστάσεις. 

Σε κάθε περίπτωση το θέμα των πρώτων βοηθειών απαιτεί και πρακτική εξάσκηση οπότε πιστεύουμε πως απαραίτητο συμπλήρωμα του παρόντος ψηφιακού σεναρίου είναι η εκπαίδευση των μαθητών σε πραγματικές συνθήκες. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί αν το σχολείο συνεργασθεί με σχετικούς φορείς (Εθελοντικές οργανώσεις, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κλπ).

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
120 λεπτά
Φάση 2: Πρώτες Βοήθειες
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
30 λεπτά
Φάση 3: Αξιολόγηση - Συμπεράσματα
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στην διαχείριση περιστατικών ατυχημάτων
  2. Να εφαρμόζουν απλές πρώτες βοήθειες στα πιο κοινά και συνηθισμένα ατυχήματα
  3. Να διακρίνουν τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν σε περίπτωση ατυχήματος
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Πρώτες Βοήθειες
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΙΤΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (Συντονιστής)