Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μελετώντας την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ υπό το πρίσμα της ΤΕΧΝΗΣ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το παρόν διδακτικό ψηφιακό σενάριο αφορά στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας και συγκεκριμένα στην ενότητα 6.3 "Οικολογική Καταστροφή",  που διδάσκονται οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου. Ωστόσο, είναι σημαντικό για τους μαθητές, η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας να πραγματοποιηθεί διαθεματικά με τα μαθήματα των Καλλιτεχνικών και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ώστε να υπάρξει μεγαλύτερος βαθμός διάδρασης και ευαισθητοποίησης των μαθητών μέσω της τέχνης.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές καλούνται μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα για την ζωή του ανθρώπου που έχει το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, τους ζητείτε να ανακαλύψουν τους τρόπους επέμβασης του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι επεμβάσεις. Τέλος, καλούνται να δημιουργήσουν ένα έργο με στόχο την ενημέρωση των συμμαθητών τους για την οικολογική καταστροφή και το περιβάλλον και την άμεση κινητοποίησή τους.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Χωρισμός ομάδων και επεξεργασία έργων
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα πληροφορικής ή tablet
30 λεπτά
Φάση 2: Συλλογή και παρουσίαση υλικού για τη ρύπανση
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Αγώνες Επιχειρηματολογίας
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα που διαθέτει βιντεοπροβολέα και ευελιξία στη διάταξη των θρανίων
45 λεπτά
Φάση 4: Δημιουργία μαθητικών έργων
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολική αίθουσα που διαθέτει βιντεοπροβολέα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να εργαστούν ομαδικά
  2. Να αναγνωρίσουν τις διάφορες μορφές τέχνης και να εντοπίσουν το μήνυμα που περνούν για το περιβάλλον
  3. Να εξηγήσουν τις μορφές και τα αίτια της ρύπανσης
  4. Να αισθανθούν το δικό τους ρόλο ευθύνης στην οικολογική καταστροφή
  5. Να ευαισθητοποιήσουν και κινητοποιήσουν τη σχολική τους κοινότητα μέσα από τα έργα τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Οικολογική Κρίση
Ενημέρωση
τέχνες
Διαδραστικότητα
Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ή Tablets, Βιντεοπροβολέας, Σύνδεση στο διαδίκτυο, Μπλοκ ζωγραφικής, Εφημερίδες και Περιοδικά, Μπογιές, Ψαλίδια, Κόλλες
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)