Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία διαλόγων στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch

45 λεπτά

Παρουσίαση του διαλόγου στις ομάδες-σχόλια

Φύλλα Εργασίας

στη τελευταία φάση οι μαθητές ανά ομάδα παρουσιάζουν το πρόγραμμα που δημιουργήσανε στις υπόλοιπες ομάδες με τη χρήση βιντεοπροβολέα. Οι υπόλοιποι μαθητές σημειώνουν σε ένα φύλλο παρατήρησης τυχόν ερωτήσεις αλλά και παρατηρήσεις, τι τους άρεσε και τι όχι. Στο τέλος, παρουσιάζονται για κάθε εργασία, τα σχόλια κάθε ομάδας για τις υπόλοιπες. Δίνονται συμπεράσματα και σχόλια για τη δραστηριότητα

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΑΤΑΛΙΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ (Εκπαιδευτικός)