Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία διαλόγων στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch

60 λεπτά

ομάδες των δύο ατόμων και δημιουργία διαλόγου

Στο πρώτο 25λεπτο οι μαθητές χωρίζονται σε ομαδες των δύο ατόμων και στη συνέχεια συνεργάζονται για να δημιουργήσουν έναν ολοκληρωμένο διάλογο δύο ή τριών αντικειμένων σχετικά με ένα θέμα της επιλογής τους. Ο διάλογος θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 15 εναλλαγές. Οι μαθητές καταγράφουν σε χαρτί το διάλογο και τις εντολές που θα χρησιμοποιήσουν. Η φάση αυτή υλοποιείται στην αίθουσα.

Στο επόμενο 35λεπτο οι μαθητές στο εργαστήριο, υλοποιούν το πρόγραμμα που δημιούργησαν στο χαρτί

Δημιουργός Σεναρίου: ΝΑΤΑΛΙΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ (Εκπαιδευτικός)