Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δημιουργία διαλόγων στο προγραμματιστικό περιβάλλον scratch

45 λεπτά

Γνωριμία με τις εντολές της παλέτας "όψεις"

Φύλλα Εργασίας

στη φάση αυτή οι μαθητές γνωρίζουν τις εντολές στην επιλογή «όψεις». Οι εντολές παρουσιάζονται με τη χρήση βιντεοπροβολέα και στη συνέχεια παρακολουθούντη δημιουργία ενός διαλόγου βήμα- βήμα που υλοποιείται από τον εκπαιδευτικό

παλέτα όψεις, τι μπορώ να κάνω με καθεμιά εντολή

Διευκρίνιση: 
μπορείτε να δείτε τι κάνει κάθε εντολή της παλέτας "όψεις"
Δημιουργός Σεναρίου: ΝΑΤΑΛΙΑ ΘΕΟΚΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ (Εκπαιδευτικός)