Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

THE RIGHT TO EDUCATION

45 λεπτά

Let's help a child have access to education!

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές  παρακολουθούν τα video,  μελετούν   τα φύλλα εργασίας , δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο 3ο  φύλλο εργασίας και  συνεργαζόμενοι σε ομάδες προσπαθούν να απαντήσουν στα ερωτήματα :Why is important all the children to go to school?Can I stand up for the children's right to education?What can I do to help a child have access to school?Οι μαθητές αξιολογούν τις απαντήσεις τους και τις απαντήσεις της κάθε ομάδας.

Στο τέλος ,το σύνολο της τάξης  αποφασίζει για τη λήψη αποφάσεων  και ενεργοποιεί την σχολική κοινότητα να πάρει μέρος σε δράσεις ώστε ένα ακόμα  παιδί σε κάποια μακρινή χώρα  να ακολουθήσει το δρόμο που οδηγεί στο σχολείο.

 

What does education mean to you?

World Vision Child Labour

Διευκρίνιση: 
This video explores child labour through the personal story of a young Cambodian girl named Pharady. Learn how family debt and poverty have forced her to grow up and bear the burden of family responsibility.

The sister of my heart

Διευκρίνιση: 
Read the poem (φύλλο εργασίας 2) and match the words to the sentences.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜΒΡΟΣΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)