Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

THE RIGHT TO EDUCATION

45 λεπτά

Amaf School of Nairobi-Kenya

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές παρακολουθούν τα video και βλέπουν τη ζωή των μαθητών στην Ελλάδα και στην Κένυα.Παρακολουθούν το αποτέλεσμα ενός καινοτόμου πραγματικού σεναρίου που αποβλέπει στο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αξία της εκπαίδευσης.Κατόπιν προτρέπουμε τους μαθητές μας να πάρουν μέρος σε skype session με τους μαθητές του Amaf School. Μέσα από αυτή την επικοινωνία η αγγλική γλώσσα γίνεται φορέας επικοινωνίας και πολιτισμού και μας αποκαλύπτει πως σκοπός της εκμάθησης μια γλώσσας δεν είναι η κατάκτηση μιας κατακερματισμένης γνώσης αλλά η κατάκτηση στάσεων και συμπεριφορών μέσα σε μια μεταβαλλόμενη,πολύγλωσση και πολυπολιτισμική κοινωνία.

Η μέρα ενός μαθητή στην Ελλάδα και στην Κένυα.

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές παρακολουθούν το video και εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές που υπάρχουν στη ζωή των μαθητών στην Κένυα και αντίστοιχα στην Ελλάδα.Ακολουθεί συζήτηση που σκοπεύει στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου

Amaf School of Nairobi : " Here we eat books and drink Knowledge "

Διευκρίνιση: 
Schools from different parts of the world can bring the world into your classroom and encourage your pupils to develop as global citizens.

School life at the Amaf School

Διευκρίνιση: 
Aspects of the pupils' everyday life at the Amaf School. While matching , the pupils are becoming aware of the challenges Amaf children confront in order to have access to education.

What do you know about Amaf School?

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές προσπαθούν μέσα από τα video και το φύλλο εργασίας να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για το Amaf School και να συμπληρώσουν την άσκηση.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜΒΡΟΣΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)