Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

THE RIGHT TO EDUCATION

45 λεπτά

Why is education so important?

"One child ,one teacher,one pen and one book can change the world" Mandela 

Let' s watch the video and find out the importance of the children's  " Right to education".

 

Education for all.

Διευκρίνιση: 
75 million children are out of school, and millions more struggle to stay in school. This is a battle we can win - with the right political will and resources Education for All is possible.

What are the benefits of education?

Διευκρίνιση: 
watch the video and complete the sentences with the appropriate words

Famous people and their contribution to the Right to Education!

Διευκρίνιση: 
Match the pictures and you will find out why these people are famous!

People and Education

Διευκρίνιση: 
Find the person who said significant words about education!
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜΒΡΟΣΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)