Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ένα συναρπαστικό ταξίδι στις χώρες της Μαύρης Ηπείρου

20 λεπτά

Φυλετικές διακρίσεις στη Νότια Αφρική

Φύλλα Εργασίας

  Σε  αυτή  τη  φάση  η  Ναμίμπια  ταξιδεύει  με  τους  μαθητές  στη  Νότια  Αφρική.  Οι  μαθητές  διιαβάζουν  ένα  κείμενο  που  αναφέρεται  στην  αποικιοκρατία  στην  Αφρική  και  παρατηρούν  χάρτες  που  δείχνουν  κάτω  από  ποια  ξένη  κυριαρχία  ήταν  τα  κράτη  της  Αφρικής  και  ποια  χρονολογία  έγιναν  ανεξάρτητα.  Στη  συνέχεια  η  Ναμίμπια  μιλά  στους  μαθητές  για  την  πολιτική  του  Απαρτχάιντ,  τις  φυλετικές  διακρίσεις  και  τον  ηγέτη  του  κινήματος  για  την  ισότητα  και  την  ελευθερία  των  Μαύρων  της  Αφρικής,  Νέλσον  Μαντέλα.  Παρακολουθούν  ένα  βίντεο  με  τη  ζωή  και  τους  αγώνες  του  Νέλσον  Μαντέλα,  ακολουθεί  συζήτηση  και  οι  μαθητές  συμπληρώνουν  το  Φύλλο  Εργασίας  και  την  άσκηση  με  ερωτήσεις  σωστού / λάθους.

Πολιτικός χάρτης της Νότιας Αφρικής

Τα αφρικανικά κράτη κάτω από την κυριαρχία των Ευρωπαίων

Τα αφρικανικά κράτη και οι χρονολογίες ανεξαρτησίας τους

Η Αποικιοκρατία στην Αφρική

Ο Νέλσον Μαντέλα, ηγέτης του κινήματος των Μαύρων κατά των φυλετικών διακρίσεων

H ζωή tου Νέλσον Μαντέλα και οι αγώνες του

Η ζωή των λαών της Αφρικής

Δημιουργός Σεναρίου: Zωή Πολυχρόνου (Εκπαιδευτικός)