Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Άραγε η λύπη κι η χαρά πώς χρωματίζουν την καρδιά;

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Με αφόρμηση το παραμύθι του Leo Lionni "Le petit bleu et le petit jaune" τα νήπια ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν τον κόσμο των συναισθημάτων: συζητούν αρχικά για το πώς αισθάνονται οι ήρωες, εικάζοντας με αφετηρία τα πιθανά δικά τoυς συναισθήματα υπό παρόμοιες συνθήκες. Στη συνέχεια, μέσα από εικόνες, καλούνται ν' αναγνωρίσουν μερικά βασικά συναισθήματα [χαρά, λύπη, θυμό, φόβο], να παρατηρήσουν με ποιον τρόπο καθρεπτίζονται στο ανθρώπινο πρόσωπο και να διηγηθούν δικά τους σχετικά βιώματα. Έπειτα, τα νήπια ανακαλύπτουν τις αντίστοιχες λέξεις και με παιγνιώδη τρόπο εξασκούν τις 'αναγνωστικές' τους δεξιότητες αλλά και αποδίδουν ένα χρώμα-σύμβολο στο κάθε συναίσθημα. Επόμενο βήμα, η σύνδεση των συναισθημάτων με την Τέχνη και πιο συγκεκριμένα τη μουσική και τη ζωγραφική: τα παιδιά ακούνε διάφορα μουσικά κομμάτια και τα συνδέουν με το συναίσθημα που τους προκαλεί το καθένα, χρησιμοποιώντας το χρωματικό σύμβολο της προηγούμενης φάσης. Επίσης, παρατηρούν πίνακες ζωγραφικής και συζητούν πώς ένιωθε άραγε ο ζωγράφος που τους δημιούργησε αλλά πώς νιώθουν και τα ίδια όταν τους κοιτάζουν, αιτιολογώντας τις ιδέες τους βάσει προσωπικών εμπειριών. Τέλος, στη διάρκεια της αξιολόγησης αποπειράται κυρίως η αποτίμηση των δραστηριοτήτων από τα ίδια τα παιδιά καθώς και τα συναισθήματα που βίωσαν κατά τη διάρκειά τους. Επιπλέον, ενδεικτικά προτείνονται πιθανές δραστηριότητες για την επέκταση του σεναρίου είτε ψηφιακά, είτε συμβατικά.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το προτεινόμενο σενάριο επιδιώκει να δώσει στους μικρούς μαθητές τη δυνατότητα να παρατηρήσουν, ν' αναγνωρίσουν και να εκφράσουν βασικά συναισθήματα και να τα συνδέσουν με χρώματα και έργα τέχνης αναπτύσσοντας τη φαντασία, τη δημιουργική σκέψη και τον προφορικό τους λόγο.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Διερεύνηση πρότερων γνώσεων των μαθητών
Χώρος Διεξαγωγής: Στη γωνιά της ομάδας όπου βρίσκεται κι ο υπολογιστής της τάξης.
25 λεπτά
Φάση 2: Αναγνώριση συναισθημάτων και προσωπικά βιώματα
Χώρος Διεξαγωγής: Στη γωνιά της ομάδας όπου βρίσκεται κι ο υπολογιστής της τάξης.
30 λεπτά
Φάση 3: Σύνδεση συναισθημάτων με λέξεις και χρώματα
Χώρος Διεξαγωγής: Στην ολομέλεια [γωνιά της ομάδας] και στη γωνιά των υπολογιστών [όπου τα παιδιά θα εργαστούν σε ζευγάρια ή ατομικά]
40 λεπτά
Φάση 4: Συναισθήματα και Τέχνη
Χώρος Διεξαγωγής: Στη γωνιά της ομάδας για το μέρος της συζήτησης και στη γωνιά των υπολογιστών για ατομική εργασία σε μετέπειτα χρόνο
20 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση - Προτάσεις επέκτασης
Χώρος Διεξαγωγής: Στην ολομέλεια [γωνιά της ομάδας] και στη γωνιά των υπολογιστών [όπου τα παιδιά θα εργαστούν σε ζευγάρια ή ατομικά]
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να παρατηρήσουν τα νήπια εικόνες ανθρώπων και ν' αναγνωρίσουν ποιο συναίσθημα βιώνουν
  2. Να αναγνωρίζουν τις λέξεις ΧΑΡΑ, ΛΥΠΗ, ΘΥΜΟΣ, ΦΟΒΟΣ
  3. Να μοιραστούν προσωπικά βιώματα χαράς, λύπης, θυμού ή φόβου
  4. Να συνδέσουν τα τέσσερα αυτά συναισθήματα με συγκεκριμένα χρώματα και να κάνουν συμβολισμούς
  5. Να σκεφτούν δημιουργικά μερικά έργα τέχνης εκφράζοντας τα συναισθήματα που τους γεννούν
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
συναισθήματα
δημιουργική σκέψη
φαντασία
τέχνη
λέξεις
χρωματικοί συμβολισμοί
προφορικός λόγος
Υλικοτεχνική υποδομή: 
ηλεκτρονικός υπολογιστής, εκτυπωτής, σύνδεση με διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ (Εκπαιδευτικός)