Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα.

10 λεπτά

Συμπεράσματα-Αξιολόγηση

Στη φάση αυτή οι μαθητές παραθέτουν τα συμπερασματά τους σχετικά με την αξία των υπολογιστικών φύλλων. Συγκεκριμένα καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη χρησιμότητα της ταξινόμησης και των φίλτρων για την απάντηση ερωτημάτων στα πλαίσια μιας έρευνας καθώς και για την αξία της απεικόνισης των πληροφοριών με γραφήματα. Τέλος αξιολογούν τον εαυτό τους συμπληρώνοντας κενά σε προτάσεις.

Συμπληρώστε τα κενά

Δημιουργός Σεναρίου: Αθανασία Τρακαδά (Εκπαιδευτικός)