Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα.

20 λεπτά

Επεξεργασία δεδομένων υπολογιστικού φύλλου.

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές λαμβάνουν  το αρχείο υπολογιστικού φύλλου με τα αποτελέσματα της φόρμας.

Παρακολουθούν  παρουσιάσεις  σχετικά με την ταξινόμηση τα φίλτρα και τα γραφήματα.

Με τη βοήθεια του φύλλου εργασίας και την καθοδήγηση του εκπειδευτικού απαντούν στα ερωτήματα που τέθηκαν στην πρώτη φάση και δημιουργούν τα αντίστοιχα γραφήματα.

Ταξινόμηση

Φίλτρα

Γραφήματα

Δημιουργός Σεναρίου: Αθανασία Τρακαδά (Εκπαιδευτικός)