Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα.

5 λεπτά

Υπολογισμός επιδόσεων πληκτολόγησης.

Στη φάση αυτή οι μαθητές  μέσα από την online εφαρμογή καταγράφουν τις  επιδόσεις τους στην πληκτρολόγηση μέσω του τεστ στα ελληνικά και στα αγγλικά. Συγκεκριμένα καταγράφουν πόσες λέξεις έγραψαν το λεπτό, πόσες σωστές λέξεις έγραψαν το λεπτό και πόσες λάθος λέξεις έγραψαν το λεπτό .

 

On line εφαρμογή για μέτρηση των επιδόσεων στην πληκτρολόγηση

Δημιουργός Σεναρίου: Αθανασία Τρακαδά (Εκπαιδευτικός)