Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ανακύκλωση: Σκουπίδια...Τα άχρηστα που γίνονται χρήσιμα

45 λεπτά

Εμπέδωση - δημιουργία διαδραστικής παρουσίασης

Εμπέδωση- Δημιουργία διαδραστικής παρουσίασης  (45 λεπτά)

Στην αρχή της δεύτερης διδακτικής ώρας ο εκπαιδυτικός κάνει μια ανασκόπηση της εργασίας που είχε προηγηθεί. Στη συνέχεια οι μαθητές παρακολουθούν βίντεο σχετικό με το περιβάλλον. Με αφόρμηση τα παραπάνω οι μαθητές δημιουργούν διαδραστική παρουσίαση με σκοπό να τονίσουν τις ωφέλειες της μεθόδου της ανακύκλωσης για τον πλανήτη.

Βίντεο σχετικό με το Περιβάλλον

Πρέπει να ανακυκλώνουμε γιατί....

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)