Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Φυσικές ιδιότητες των υλικών

10 λεπτά

Πυκνότητα υλικών

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές παραμένουν στις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στην 1η φάση του σεναρίου. Κάθε ομάδα παίρνει ένα φύλλο εργασίας το οποίο θα συμπληρώσει και θα παραδώσει στον καθηγητή. Ο καθηγητής καθοδηγεί τους μαθητές στη συμπλήρωση, ακολουθώντας τα βήματα όπως περιγράφονται στο φύλλο εργασίας. 

Πριν από την σχεδίαση του πειράματος ελέγχου ο καθηγητής δίνει τον ορισμό της πυκνότητας:

Πυκνότητα (ρ) ονομάζεται το πηλίκο της μάζας (m) ενός υλικού προς τον όγκο του (V). Η πυκνότητα μετριέται συνήθως σε g/cm3 ή g/mL.

Η σχεδίαση του πειράματος από τους μαθητές είναι απαραίτητη. Έρευνες έδειξαν ότι μαθητές εκτελούν μηχανικά και δεν κατανοούν πειραματικές διατάξεις που έχουν σχεδιαστεί από άλλους.

Η εκτέλεση του πειράματος γίνεται από τον καθηγητή για οικονομία χρόνου, πάντοτε όμως με τις υποδείξεις των μαθητών και συζήτηση στην ολομέλεια. Οι  μαθητές θα πρέπει να καθοδηγήσουν τον καθηγητή στις παρακάτω ενέργειες:

α) Να ζυγίσει ένα ογκομετρικό κύλινδρο των 100 mL άδειο.

γ) Να προσθέσει οινόπνευμα 80 mL και να το ζυγίσει ξανά.

Το ίδιο θα πρέπει να κάνει ο καθηγητής και με το νερό.

Οι μαθητές συμπληρώνουν το φύλλο εργασίας.

Το συμπέρασμα του  φύλλου εργασίας γράφεται από τους μαθητές χωρίς την παρέμβαση του δασκάλου.

Στη συνέχεια ο καθηγητής δείχνει στους μαθητές το τρίγωνο της πυκνότητας και τους αναθέτει ως εργασία στο σπίτι την Άσκηση 1.

Ως δεύτερη εργασία στο σπίτι οι μαθητές θα πρέπει να υπολογίσουν τις πυκνότητες των υλικών Α, Β και Ε και να τα  ταυτοποιήσουν  χρησιμοποιώντας την προσομοίωση του  PhET, «Πυκνότητα». Αφού ανοίξουν την προσομοίωση επιλέγουν από τα σώματα (δεξιά) «Άγνωστα», βρίσκουν την πυκνότητα των Α, Β και Ε  και με τη βοήθεια του πίνακα (Κλικ στο «Εμφάνιση Πίνακα» δεξιά) ταυτοποιούν τα άγνωστα αντικείμενα.

Το τρίγωνο της πυκνότητας

Διευκρίνιση: 
Για να υπολογίσεις την ποσότητα αυτού που σου ζητάνε (μάζα, όγκο, πυκνότητα), κάλυψε το γράμμα που εκφράζει αυτή την ποσότητα. Τα άλλα γράμματα θα σου «δείξουν» πώς να βρεις αυτό που ζητάς. Πάτησε έλεγχος απαντήσεων και μετά προσπάθησε ξανά.

Άσκηση 1

Διευκρίνιση: 
Οι απαντήσεις να είναι της μορφής π.χ. 78 g ή 60 mL ή 2,8 g/mL. Αν προκύπτουν δεκαδικοί αριθμοί να γράφονται με ένα δεκαδικό ψηφίο.

Προσομοίωση: Εύρεση της πυκνότητα στερεών και ταυτοποίηση υλικών

Διευκρίνιση: 
Για να τρέχει η προσομοίωση πρέπει απαραίτητα να είναι εγκαταστημένη η μηχανή «java» την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της java: https://java.com/en/download/ και να την εγκαταστήσετε
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)