Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Φυσικές ιδιότητες των υλικών

15 λεπτά

Σκληρότητα υλικών

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές παραμένουν στις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί στην 1η φάση του σεναρίου. Κάθε ομάδα παίρνει ένα φύλλο εργασίας το οποίο θα συμπληρώσει και θα παραδώσει στον καθηγητή. Ο καθηγητής καθοδηγεί τους μαθητές στη συμπλήρωση, ακολουθώντας τα βήματα όπως περιγράφονται στο φύλλο εργασίας. 

Στην πρόβλεψη αφήνει τους μαθητές να απαντήσουν όπως αυτοί νομίζουν. Δεν μας ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση εάν οι μαθητές κάνουν σωστή πρόβλεψη. Προσπαθούμε να ανακαλύψουμε προϋπάρχουσες λανθασμένες αντιλήψεις των μαθητών. Από την εμπειρία μας οι μαθητές προβλέπουν λανθασμένα. Μπερδεύουν τη σκληρότητα με την ευθραυστότητα. Οι μαθητές πιστεύουν ότι ο σίδηρος είναι σκληρότερος από το γυαλί.

Πριν από τη σχεδίαση του πειράματος ελέγχου ο καθηγητής κάνει τις παρακάτω αναφορές:

Η σκληρότητα είναι σχετική ιδιότητα. Γενικά, ένα υλικό Α θεωρείται σκληρότερο από ένα άλλο υλικό Β, όταν το Α χαράσσει το Β.

Η σκληρότητα των υλικών μπορεί να μετρηθεί με τη χρήση μιας τεχνητής κλίμακας, που λέγεται κλίμακα Mosh. Η κλίμακα αυτή αποτελείται από 10 ορυκτά ταξινομημένα κατά αυξανόμενη σκληρότητα, δηλαδή από το λιγότερο σκληρό, που βαθμολογείται με 1, προς το πλέον σκληρό, που βαθμολογείται με 10. Ένα υλικό που δεν χαράσσεται τα χ πρώτα ορυκτά της κλίμακας και χαράσσεται από το ορυκτό χ+1, έχει σκληρότητα μεταξύ χ και (χ+1). Για παράδειγμα, το αλουμίνιο που δεν χαράσσεται από τον τάλκη και το γύψο αλλά χαράσσεται από τον ασβεστίτη έχει σκληρότητα μεταξύ 2 και 3.

Η σχεδίαση είναι απαραίτητη γιατί έρευνες έδειξαν ότι μαθητές εκτελούν μηχανικά και δεν κατανοούν πειραματικές διατάξεις που έχουν σχεδιαστεί από άλλους.

Η εκτέλεση του πειράματος στο εικονικό εργαστήριο γίνεται από τον καθηγητή, για οικονομία χρόνου, πάντοτε όμως με τις υποδείξεις των μαθητών και συζήτηση στην ολομέλεια.

Τα υπόλοιπα βήματα του φύλλου εργασίας (συμπλήρωση ερωτήσεων - σύγκριση – έλεγχος πρόβλεψης – συμπέρασμα) εκτελούνται από τους μαθητές χωρίς στην παρέμβαση του δασκάλου.

Οι ερωτήσεις – ασκήσεις που ακολουθούν αποτελούν εργασία των μαθητών για το σπίτι.

Προαιρετικά οι μαθητές στο σπίτι μπορούν να μελετήσουν τα ορυκτά της κλίμακας Mosh και στη συνέχεια να παίξουν το παιχνίδι μνήμης που ακολουθεί.

Προσομοίωση: Σκληρότητα υλικών

Διευκρίνιση: 
Για να τρέχει η προσομοίωση πρέπει απαραίτητα να είναι εγκαταστημένη η προσθήκη (plugin) «Adobe Shockwave Player» την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της Adobe: https://get.adobe.com/shockwave/ και να την εγκαταστήσετε

1η Ερώτηση

Διευκρίνιση: 
Απαντήστε στην ερώτηση που ακούτε

2η Ερώτηση

Διευκρίνιση: 
Βρείτε τη σκληρότητα των δύο υλικών στον εργαστηριακό πάγκο για να απαντήσετε σωστά

Τα ορυκτά της κλίμακας Mosh

Παιχνίδι μνήμης

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)