Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Φυσικές ιδιότητες των υλικών

10 λεπτά

Ορισμοί

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές οργώνονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και παίρνουν ένα φύλλο εργασίας το οποίο θα συμπληρώσουν και θα παραδώσουν στον καθηγητή τους. Ο καθηγητής καθοδηγεί τους μαθητές στην συμπλήρωση του φύλλου εργασίας ακολουθώντας τα βήματα όπως περιγράφονται (στο φύλλο εργασίας).  Στο πρώτο βήμα, αφού γίνει η πρόβλεψη και συζήτηση λίγων λεπτών στις ομάδες, ο καθηγητής δίνει τον ορισμό.

Τι ονομάζουμε ιδιότητες των υλικών.

Ιδιότητες των υλικών ονομάζουμε τα χαρακτηριστικά τους.

Παρόμοια στο δεύτερο βήμα αναφέρει τα είδη των ιδιοτήτων των υλικών.

Πόσα είδη ιδιοτήτων των υλικών υπάρχουν;

Δύο είδη. Οι φυσικές και οι χημικές ιδιότητες.

Στο τρίτο βήμα ο διδάσκων εκτελεί δύο απλά πειράματα. Αρχικά σχίζει ένα φύλλο χαρτιού. Στη συνέχεια καίει ένα άλλο. Κατόπιν και πάλι αφού γίνει συζήτηση λίγων λεπτών στις ομάδες, ο καθηγητής δίνει τον ορισμό.

Τι ονομάζουμε φυσικές ιδιότητες;

Είναι οι ιδιότητες των υλικών που μπορούμε να τις προσδιορίσουμε χωρίς να μεταβληθεί  η σύσταση της ύλης τους.

Τι ονομάζουμε χημικές ιδιότητες;

Είναι οι ιδιότητες των υλικών ο προσδιορισμός των οποίων προκαλεί μεταβολή στη χημική σύστασή τους. 

Στη συνέχεια ο διδάσκων, με τη βοήθεια των καρτών διαλόγου, κάνει μια συζήτηση λίγων λεπτών σχετικά με την αξιοποίηση των φυσικών ιδιοτήτων σε διάφορα αντικείμενα.

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν μπορούν να αποτελέσουν εργασία για το σπίτι εάν δεν επαρκεί ο χρόνος εκτέλεσης της φάσης.

Αξιοποίηση φυσικών ιδιοτήτων σε διάφορα αντικείμενα

1η Ερώτηση

2η Ερώτηση

3η Ερώτηση

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντονιστής)