Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Το Σύνταγμα της Ελλάδας και οι βασικές αρχές του.

15 λεπτά

Αναθεώρηση Συντάγματος

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές θα μελετήσουν πληροφορίες σχετικές με τη δυνατότητα και τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.  Αρχικά οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν εργαλείο χρονογραμμής, μέσα από το οποίο θα παρακολουθήσουν τις αναθεωρήσεις που έλαβαν χώρα στο Σύνταγμα από την έναρξη της ισχύος του. Στη φάση αυτή οι μαθητές θα έχουν στη διάθεσή τους φύλλο εργασίας, μέσα από το οποίο θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις σε απλά ερωτήματα. Είναι βασικό να αντιληφθούν οι μαθητές το Σύνταγμα ως μια οντότητα που δεν αλλάζει με την ευκολία που αλλάζουν οι νόμοι, ωστόσο μέσα από τις αναθεωρήσεις ακολουθεί τις κοινωνικές ίσως και τεχνολογικές μεταβολές.

Αναθεωρήσεις του ισχύοντος Συντάγματος

Διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος της Ελλάδας

Διευκρίνιση: 
Με τη χρήση του συνδέσμου αυτού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη διαδικασία αναθεώρησης του συντάγματος της Ελλάδας
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)