Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Το Σύνταγμα της Ελλάδας και οι βασικές αρχές του.

20 λεπτά

Γνωρίζω το Σύνταγμα της Ελλάδας

Η ύπαρξη του Συντάγματος και της προστασίας που παρέχει στους πολίτες, αν και αυτονόητη δεν ήταν πάντα δεδομένη. Είναι σημαντικό να μην διδάσκουμε τη γνώση απογυμνωμένη από τους ιστορικούς  και κοινωνικούς προσδιορισμούς της. Η ύπαρξη και η διαμόρφωση του Συντάγματος είναι αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας εκδήλωσης κοινωνικών αιτημάτων, διεκδικήσεων, ακόμα και επαναστάσεων. Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν να  διδαχθούν οι μαθητές την ενότητα αυτή με τρόπο που να τους φέρνει σε επαφή με την ιστορία των συνταγμάτων τόσο στον ελληνικό όσο και στον ευρωπαϊκό χώρο. Μέσα από τις δραστηριότητες του σεναρίου οι  μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ανιχνεύσουν τα αποτελέσματα της ύπαρξης του Συντάγματος στην καθημερινή ζωή ενός πολίτη και παράλληλα να αντιληφθούν το Σύνταγμα ως μια πολύτιμη κατάκτηση των λαών που επιτεύχθηκε μέσα από αγώνες.  Με τον τρόπο αυτό προσδίδουμε κοινωνική διάσταση στην έννοια του Συντάγματος και ταυτόχρονα ιστορικό βάθος στην καινούρια γνώση.

Στο ξεκίνημα της φάσης αυτής επιχειρούμε μια ιστορική αναδρομή στα Συντάγματα της Ελλάδας (χρήση δραστηριότητας τύπου Χρονολόγιο). Μπορούμε ταυτόχρονα να δώσουμε στους μαθητές ερεθίσματα για προβληματισκό και σκέψη, όπως για παράδειγμα να τονίσουμε, οτι ακόμα και σε περιόδους μοναρχικών καθεστώτων υπήρχε Σύνταγμα (το οποίο προφανώς επιχειρούσε να νομιμοποιήσει το καθεστώς) ή τον τρόπο με τον οποίο τα Συντάγματα προσπαθούν να παρακολουθήσουν τις κοινωνικές αλλαγές π.χ. δικαίωμα ψήφου γυναικών.

Στη συνέχεια οι μαθητές μέσα από διαδραστική δραστηριότητα θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν χρήσιμα στοιχεία που σχετίζονται με την ταυτότητα του ισχύοντος Συντάγματος. Η επιλογή του τύπου της δραστηριότητας «Λίγα λόγια για το Σύνταγμα» (Κάρτες διαλόγου) έγινε με στόχο να προσφέρουμε στους μαθητές έναν εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο πρόσβασης σε πληροφορία κατάλληλα επιλεγμένη και απλά διατυπωμένη. Στη φάση αυτή η οργάνωση της τάξης εξακολουθεί να βασίζεται στην ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, όπως και στην προηγούμενη φάση.

Επειδή ο σχολικός χρόνος είναι πολύτιμος και συχνά δεν επαρκεί για τη διδασκαλία του αντικειμένου με τον πλέον επιθυμητό τρόπο, είναι δυνατόν να προτείνουμε στους μαθητές τη χρήση πηγών που μπορούν να μελετήσουν και εκτός σχολικού χρόνου. Προτεινόμενη πηγή για μελέτη είναι το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του μαθήματος της Ιστορίας της Γ' Γυμνασίου με τίτλο "ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ". Το μεγάλο στοίχημα λοιπόν είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών με τη δημιουργία των κατάλληλων ερεθισμάτων ώστε να αξιοποιήσουν τις πηγές που τους δίνονται.

Αναφορές

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Ευαγγελία Λούβη - Δημήτριος Χρ. Ξιφαράς.

Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του Συντάγματος της Ελλάδας

Σχόλιο: 
Ως πηγή χρησιμοποιήθηκε η ιστοσελίδα Συνταγματική ιστορία (http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagmatiki-Istoria/ )

Λίγα λόγια για το Σύνταγμα

Διευκρίνιση: 
Με τη χρήση των καρτών διαλόγου θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε μερικές χρήσιμες πληροφορίες για το ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα

Προτεινόμενη πηγή για μελέτη

Διευκρίνιση: 
Η πηγή αυτή προτείνεται για μελέτη στον ελεύθερο χρόνο. Προτείνεται να μελετηθεί το πρώτο κεφάλαιο με τίτλο "ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΤΕΡΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)