Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μελέτη απλού εκκρεμούς

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Μελέτη απλού εκκρεμούς στο Γυμνάσιο. Εξοικείωση με τα μεγέθη περίοδος Τ και συχνότητα f. Ποιοτική μελέτη των παραγόντων που καθορίζουν την περίοδο και τη συχνότητα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται το απλό εκκρεμές ως μια επιστημονική διάταξη την οποία οφείλουν να μελετήσουν στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής. Θεωρούν ότι η διαδικασία αυτή είναι επιτυχής όταν καταφέρουν να "αποστηθίσουν" τους ορισμούς των μεγεθών και τους παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται ο τρόπος ταλάντωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε λίγο χρόνο από τη μελέτη της συγκεκριμένης ενότητας να δυσκολεύονται ή να μην μπορούν να ανακαλέσουν τις σχετικές γνώσεις.

Το σενάριο αυτό έχει ως επιδίωξη οι μαθητές να πειραματιστούν οι ίδιοι με τη λειτουργία ενός εκκρεμούς και μέσα από μια βιωματική διαδικασία να κατανοήσουν τόσο καλά τις έννοιες ώστε σχεδόν να μην απαιτείται μελέτη στο σπίτι.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
20 λεπτά
Φάση 1: Αναγνωρίζω την περίοδο - Υπολογίζω τη συχνότητα
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με εξοπλισμό ΤΠΕ, εργαστήριο Φυσικής, εργαστήριο Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 2: Μάζα εκκρεμούς και ρυθμός ταλάντωσης
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με εξοπλισμό ΤΠΕ, εργαστήριο Φυσικής, εργαστήριο Η/Υ
20 λεπτά
Φάση 3: Μήκος νήματος και ρυθμός ταλάντωσης
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με εξοπλισμό ΤΠΕ, εργαστήριο Φυσικής, εργαστήριο Η/Υ
15 λεπτά
Φάση 4: Βαρύτητα και ρυθμός ταλάντωσης
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με εξοπλισμό ΤΠΕ, εργαστήριο Φυσικής, εργαστήριο Η/Υ
5 λεπτά
Φάση 5: Αυτοαξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη με εξοπλισμό ΤΠΕ, εργαστήριο Φυσικής, εργαστήριο Η/Υ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αξιοποιούν πειραματικά δεδομένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων
  2. Να μετρούν την περίοδο εκκρεμούς και να υπολογίζουν τη συχνότητα
  3. Να διαπιστώνουν με πείραμα προσομοίωσης ότι (για μικρά πλάτη) η περίοδος είναι ανεξάρτητη της μάζας.
  4. Να διαπιστώνουν με πείραμα προσομοίωσης ότι η περίοδος εξαρτάται από το μήκος του νήματος
  5. Να διαπιστώνουν με πείραμα προσομοίωσης ότι η περίοδος εξαρτάται από τη βαρύτητα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Εκκρεμές
Φυσική Γ Γυμνασίου
Υλικοτεχνική υποδομή: 
υπολογιστής, προβολικό με οθόνη ή διαδραστικός πίνακας
Δημιουργός Σεναρίου: Μαρίνα Νικολακάρου (Εκπαιδευτικός)