Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Μορφολογία εντόμων

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Ένας από τους βασικότερους εχθρούς των καλλιεργειών είναι τα έντομα. Από τα έντομα μόνο ένας μικρός αριθμός  έχει αρνητική επίδραση στη γεωργική παραγωγή,τα υπόλοιπα είδη εντόμων είτε δεν επηρεάζουν τις καλλιέργειες είτε είναι ωφέλιμα

Τα έντομα έχουν σηγκεκριμένη μορφολογια που τα κανει να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα αρθρόποδα.  

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να διακρίνουν οι μαθητές τα μέρη και τα εξαρτήματα του σώματος ενός εντόμου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΕΕ 2ος Κύκλος  Ειδικότητα:Φυτικής Παραγωγής                                                           Εμμανουήλ Νικόλαος,    Πασπάτης Ευάγγελος,    Τζάμος Ελευθέριος          ,Βιτσαξάκης Γιώργος           Π.Ι.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
25 λεπτά
Φάση 1: Βιβλιογραφική μελετη
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα-Εργαστήριο Γεωπονίας
45 λεπτά
Φάση 2: Παρατήρηση εντόμων
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα-Εργαστήριο Γεωπονίας
20 λεπτά
Φάση 3: Αξιολόγηση -Ανατροφοδότηση
Χώρος Διεξαγωγής: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ -ΑΙΘΟΥΣΑ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να διακρίνουν τα τμήματα του σώματος των εντόμων
  2. Να αναγνωρίζουν τα εξαρτήματα σώματος των εντόμων
  3. Να αναφέρουν τα συστήματα των εντόμων
  4. Να αναφέρουν τα τα στάδια μεταμόρφωσης των εντόμων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Μορφολογία εντόμου
μέρη εντόμου
εξαρτήματα εντόμου
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ,λογισμικό, σύνδεση στο διαδ'ικτυο, προτζέκτορας, τριβλεία, λαβίδες, έντομα ,στερεοσκόπιο ,μεγενθυτικός φακός,φωτογραφίες
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)