Γεωπονία - Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφής (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Σπαρτικά Μηχανήματα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι διάφορες καλλιέργειες απαιτούν και διαφορετικά μηχανήματα σποράς. Η σπορά των καλλιεργειών μπορει να πραγματοποιηθεί με λιπασματοδιανομείς, σπαρτικές  για σπορά στα πεταχτά, κοινές σπαρτικές και πνευματικές σπαρτικές. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η σπορά των διαφόρων φυτών μπορει να γίνει με πολλούς τρόπους και μηχανήματα.Τ ο συγκεκριμένο σενάριο αποσκοπεί  στο να γνωρίσουν οι μαθητές τα μηχανήματα σποράς, τις καλλιέργειες που το καθένα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως επίσης και τις εργασίες που μπορούν να κάνουν.  

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
25 λεπτά
Φάση 1: Βιβλιογραφική μελέτη
Χώρος Διεξαγωγής: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ -ΑΙΘΟΥΣΑ
45 λεπτά
Φάση 2: Αναγνώριση σπαρτικών μηχανημάτων και μερών τους
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος εμπορικής έκθεσης μηχανημάτων
20 λεπτά
Φάση 3: Αξιολόγηση -Ανατροφοδότηση
Χώρος Διεξαγωγής: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ -ΑΙΘΟΥΣΑ
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητέςνα αναφέρουν τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τη σπορά
  2. Οι μαθητές να περιγράφουν τα μέρη μιας κοινής σπαρτικής μηχανής
  3. Οι μαθητές να περιγράφουν τα μέρη μιας πνευματικής σπαρτικής μηχανής
  4. Οι μαθητές να αναφέρουν τις διαφορετικές εργασίες που μπορεί να κάνει μια πνευματική σπαρτική μηχανή
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Σπαρτική μηχανή
πνευματική σπαρτική μηχανή
μέρη σπαρτικής μηχανής
εργασίες σπαρτικής μηχανής.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ, προτζέκτορας, σύνδεση στο διαδίκτυο,φωτογραφίες βίντεο, προσπέκτους σπαρτικών μηχανημάτων.
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΑΦΑΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Συντονιστής)