Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Μικρασιατική Καταστροφή και Πρόσφυγες", Ιστορία Γ' Γυμνασίου, Διδακτική Αξιοποίηση της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου

25 λεπτά

Κριτική Αποτίμηση Πλατφόρμας Ψηφιακού Σχολείου

Φύλλα Εργασίας

   Στο τελευταίο στάδιο της εργασίας, οι μαθητές  θα επιστρέψουν στην αρχική σελίδα του «Ψηφιακού Σχολείου» και θα μπουν στην ψηφιακή πλατφόρμα e-me (e-me.edu.gr), όπου θα στείλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για τη χρήση και βελτίωση του παρεχόμενου ψηφιακού υλικού μέσα στο χώρο του «Ψηφιακού Σχολείου». Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές προσεγγίζουν κριτικά τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ και καταθέτουν τις απόψεις τους κάνοντας χρήση της επιλογής που προσφέρεται από το συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον όπου εργάστηκαν, με την ιδιότητα πια του μέλους της ψηφιακής κοινότητας.

Πλατφόρμα e-me Ψηφιακού Σχολείου

Σελίδα απόκτησης κωδικού για χρήση της πλατφόρμας e-me

Σελίδα σχολιασμού στην πλατφόρμα e-me του Ψηφιακού Σχολείου

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΥΡΗ (Εκπαιδευτικός)