Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Μικρασιατική Καταστροφή και Πρόσφυγες", Ιστορία Γ' Γυμνασίου, Διδακτική Αξιοποίηση της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου

30 λεπτά

Περιήγηση στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου

Φύλλα Εργασίας

    Στην α'  φάση, της περιήγησης στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου,  οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες (Ιστορικοί, Φωτογράφοι Σμύρνης, Φωτογράφοι Ελλάδας, Βιογράφοι) και ορίζεται ένας συντονιστής για την κάθε ομάδα, ο οποίος διαθέτει λογαριασμό στη σελίδα wwww.google.com

    Ο εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες θα αναζητήσουν το υλικό και θα παράξουν την τελική εργασία («ψηφιακό σχολείο», «φωτόδεντρο», google drive) και γίνεται μια  περιήγηση στις διευθύνσεις αυτές. Οι μαθητές επεξεργάζονται τα φύλλα εργασίας τους και εξοικειώνονται με τα ψηφιακά περιβάλλοντα.

Πλατφόρμα Ψηφιακού Σχολείου

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν δύο παράθυρα. Στο πρώτο, μέσω του φυλλομετρητή θα μπουν στη σελίδα dschool.edu.gr και στην επιλογή «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» (photοdentro.edu.gr).
Σχόλιο: 
Οι μαθητές έχουν ανοίξει τη σελίδα του «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» (photοdentro.edu.gr), πληκτρολογούν στο πλαίσιο αναζήτησης τη φράση «Μικρασιατική Καταστροφή και Πρόσφυγες» και πατάνε το κουμπί της αναζήτησης. Οι μαθητές επιλέγουν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της αναζήτησης.

Αποτελέσματα αναζήτησης

Σελίδα google drive

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΥΡΗ (Εκπαιδευτικός)