Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Μικρασιατική Καταστροφή και Πρόσφυγες", Ιστορία Γ' Γυμνασίου, Διδακτική Αξιοποίηση της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

      Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και τους ζητείται να επισκεφτούν τη σελίδα του «Ψηφιακού Σχολείου» (dschool.edu.gr)  και την επιλογή «Φωτόδεντρο» (photodentro.edu.gr).  Ακολουθώντας τα βήματα που υπάρχουν στα φύλλα εργασίας, οι μαθητές καλούνται συνεργατικά να επεξεργαστούν το υλικό που υπάρχει για την μικρασιατική καταστροφή, τον ξεριζωμό των προσφύγων από τις εστίες τους και την εγκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο.

     Οι μαθητές θα συλλέξουν στοιχεία για τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου, θα περιηγηθούν σε ψηφιακές συλλογές και θα αναζητήσουν τεκμήρια για την τύχη των μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα. Η επεξεργασία του υλικού και η σύνθεση της ψηφιακής ιστορικής αφήγησης θα γίνει ομαδοσυνεργατικά στο περιβάλλον google drive. Εκεί, ο εκπαιδευτικός θα έχει δημιουργήσει ένα αρχείο παρουσίασης με τον τίτλο "Μικρασιατικός Πόλεμος" και θα έχει δώσει δικαίωμα συγγραφής στους μαθητές - συντονιστές κάθε ομάδας.

      Στην τελευταία φάση, οι μαθητές  θα επιστρέψουν στην αρχική σελίδα του «Ψηφιακού Σχολείου» θα μπουν στην ψηφιακή πλατφόρμα e-me ( e-me.edu.gr ), όπου θα γίνει κριτική αποτίμηση του ψηφιακού χώρου και υλικού, και θα στείλουν τις προτάσεις τους για βελτίωση του υλικού που προσφέρεται και του περιβάλλοντος του «Ψηφιακού Σχολείου» ως μέλη της ψηφιακής κοινότητας.

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

    Οι μαθητές μέσα από την πλατφόρμα του "Ψηφιακού Σχολείου" (dschool.edu.gr) καλούνται να αξιοποιήσουν το ψηφιακό υλικό για τη μικρασιατική καταστροφή, τον ξεριζωμό των προσφύγων και την εγκατάστασή τους στον ελλαδικό χώρο, να γίνουν συμπαραγωγοί νέου ψηφιακού αρχείου, το οποίο θα παρουσιάζει πτυχές της μικρασιατικής καταστροφής, και έπειτα να οδηγηθούν στην κριτική αποτίμηση του ίδιου του ψηφιακού χώρου που παρέχει το ιστορικό υλικό.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Περιήγηση στην πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
80 λεπτά
Φάση 2: Επεξεργασία Ψηφιακού Ιστορικού Υλικού
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
25 λεπτά
Φάση 3: Κριτική Αποτίμηση Πλατφόρμας Ψηφιακού Σχολείου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με αυθεντικές ιστορικές πηγές μέσα σε ψηφιακό περιβάλλον.
  2. Οι μαθητές αξιοποιώντας το ιστορικό υλικό και τις Νέες Τεχνολογίες να συνθέσουν ιστορική αφήγηση.
  3. Οι μαθητές να ασκηθούν στη κριτική σκέψη μέσα από τη συνδημιουργία ψηφιακού κειμένου.
  4. Οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν ως προς τις καταστρεπτικές συνέπειες του πολέμου και του εθνικισμού.
  5. Οι μαθητές να οδηγηθούν σε αναστοχασμό και σε σχολιασμό του ψηφιακού χώρου.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ιστορία Γ' Γυμνασίου
Ψηφιακό Σχολείο
Μικρασιατική καταστροφή
συμπαραγωγή ψηφιακού υλικού
αποτίμηση ψηφιακού χώρου
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής, διαδίκτυο, περιβάλλον office, λογαριασμός στο περιβάλλον google.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΥΡΗ (Εκπαιδευτικός)