Πληροφορική (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Ταξινόμηση μονοδιάστατου πίνακα με τη μέθοδο της ευθείας ανταλλαγής (ή φυσαλίδας - Bubble Sort)

45 λεπτά

Ταξινομούμε μόνοι μας

Φύλλα Εργασίας

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, όπου οι μαθητές κατανοούν τον μηχανισμό λειτουργίας της ταξινόμησης, περνάμε στη δόμηση και χρήση της ταξινόμησης από τους ίδιους τους μαθητές. Σε αυτή τη φάση, δίνεται ως πρώτη δραστηριότητα του επισυναπτόμενου φύλλου εργασίας ένα ημιτελές πρόγραμμα που επιλύει ένα απλό πρόβλημα ταξινόμησης και ζητείται από τους μαθητές να συμπληρώσουν τα κενά.

Στη συνέχεια και στη δεύτερη δραστηριότητα, το παραπάνω πρόβλημα τροποποιείται με την εισαγωγή και δεύτερου πίνακα. Οι μαθητές καλούνται, μέσω στοχευμένης συζήτησης, να μεταβάλλουν τον αλγόριθμό τους ώστε να υλοποιήσουν την λύση του.

Η τρίτη δραστηριότητα του δεύτερου φύλλου εργασίας είναι αυτοαξιολογητική. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στις κάρτες ερωτήσεων οι οποίες δημιουργήθηκαν με όρους από τις γνώσεις που αποκόμισαν από τη συζήτηση μέσα στην τάξη και από την εκτέλεση των δραστηριοτήτων των δύο φύλλων εργασίας.

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής

Διευκρίνιση: 
Γράψτε τις απαντήσεις με ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Αν κάποια απάντηση περιέχει πράξη τότε βάλτε το σύμβολο της πράξης κολλητά, π.χ. "κ+1" (και όχι "κ + 1" με κενά).

Ερωτήσεις εμπέδωσης

Δημιουργός Σεναρίου: Βασίλειος Καραΐσκος (Εκπαιδευτικός)