Μελέτη Περιβάλλοντος (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Σύννεφα, ήλιος ή βροχή πάνω απ’ το σπίτι μου ή σε όλη τη γη;»

20 λεπτά

Aξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου

Δραστηριότητα 1

Λογισμικό: Λογισμικό παρουσιάσεων (Power Point)

Σκοπός: Να εμπεδώσουν τις νέες γνώσεις που σχετίζονται με τον καιρό, με παιγνιώδη τρόπο.

Δραστηριότητα: Η νηπιαγωγός με τη βοήθεια του λογισμικού παρουσιάσεων δημιούργησε ένα κουίζ εμπέδωσης και αξιολόγησης. Το παιχνίδι παρουσιάστηκε αρχικά στην ολομέλεια και έπειτα τα παιδιά συνεργάστηκαν ανά δυο για την διεκπεραίωσή του. Τα υπόλοιπα παιδιά παρακολουθούσαν, δίνοντας οδηγίες και κατευθύνσεις.

 

Παίζω με τα χαρακτηριστικά του καιρού

Δημιουργός Σεναρίου: Αγγελική Κοκκώνη (Εκπαιδευτικός)