Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΑΜΙΝΟΞΕΑ-ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

10 λεπτά

3η Φάση: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

Στόχοι 3,4. Δίνονται μέσω της πλατφόρμας τα επίπεδα οργάνωσης των πρωτεϊνών.

Οι μαθητές με τη βοήθεια διαδραστικού εργαλείου της πλατφόρμας και με τη χρήση αναλογιών όπως το καλώδιο του τηλεφώνου ή μία πτυχωτή πόρτα αντιλαμβάνονται τη σημασία που έχει η πρωτοταγής δομή στη στερεοδιάταξη (τριτοταγή δομή) και τελικά στη λειτουργικότητα της πρωτεΐνής. Αναφέρεται και η τεταρτοταγής δομή με το παράδειγμα της αιμοσφαιρίνης.

Οι μαθητές ανακαλύπτουν τα είδη των πρωτεϊνών και τα απαραίτητα και μη αμινοξέα.

1η Διδακτική ώρα

Ανα δύο άτομα να κάνετε τις παρακάτω δραστηριότητες της πλατφόρμας.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

Διευκρίνιση: 
Να απαντήσετε στις ερωτήσεις που εμφανίζονται στις διαφάνειες.

ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ-ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΙΝΟΞΕΑ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

Δημιουργός Σεναρίου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)